YATIRIMCI İLİŞKİLERİ

Sirküler Tasarruf Sahiplerine Satış Fon Kullanım Raporu Raporlar Kurumsal Yönetim İlkeleri Taslak İzahname Sermaye Arttırımı Fon Raporu Özel Durum Açıklamaları Periyodik Mali Tablo Bağımsız Denetim Raporu Esas Sözleşme İzahname Genel Kurul Kararları Faaliyet Raporları

Fon Kullanım Raporu

2022 Sermaye Artırımı Fon Kullanım Raporu için Tıklayınız.

2021 Sermaye Artırımı Fon Kullanım Raporu için Tıklayınız

2013 Sermaye Artırımı Fon Kullanım Raporu için Tıklayınız.

2016 Sermaye Artırımı Fon Kullanım Raporu için Tıklayınız

Fon Kullanım Raporu | Balatacılar - Balatacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.