Kurumsal Bilgiler

Hakkımızda Misyon & Vizyon İnsan Kaynakları
İLETİŞİM BİLGİLERİ

MERKEZ

Konak Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı,

Gümrük İş Merkezi No:38; Daire: 708 Konak - İZMİR

Tel: 0232 - 446 46 49

Fax: 0232 - 446 46 50

E-Posta: info@balatacilar.com

Vergi Dairesi: Kemeraltı - 1350026894


 

BALATACILAR Balatacılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şir ket i; 1988 tarihinde Turkiye' de kurulmuş, balata üretimi ve ticareti yapan halka açık, çok ortaklı, Sermaye Piyasas ı Kurulunun denetimine tabi bir şirkettir.

 

Şirketimiz İzmir - Kemalpaşa Organize Sanay i Bölgesinde, 1991-2018 tarihleri arasında kendimize  ait olan 5300 m2 kapalı alan kurulu tesisimizde yıllık 3000 Ton üretim  yapılmaktaydı. 2016  yılında  şirket  imi zin finansa l kriz nedeni ile satmış olduğumuz fabrik a binamızdan  25/10/2018 tarihinde  taşınmış  bulunmaktayız. 2018 yılın da makinelerimiz ve markalarımızı kullanarak üretim yapılması açısından MANİSA  'nın  Akhisar ilçesinde bulunan ERK A - BEŞYILDIZ Pazarlama ve Tedarik Hizmetleri Ticaret A.Ş. şirketi ile 18/07/2018 tarihinde sözleşme yapıl mış ve piyasa da ihtiyaç duyulan markalarımızın ürünlerini bu tesislerde ürettirip ticaretini yapmaktayız. Firmamızın sözleşme gereğ i bu firmadan marka ve makine kullanım geliri et mekt eyiz. Aynı dönem içerisinde İştiraki miz olan Berka balata A.Ş. ye ait Turgutlu Organize Sana yi Bölgesinde bulunan 15000 m2 arasa 2800m2 kapalı alanı olan fabrikayı faaliyete geçirm ek ad ın a fabrika inşaatını hızlandırıp 2020  Mart  ayında üretime geçirmiş bulunmaktayız. Erka marka urünler Berka Balata A.Ş. tarafından üretilip satılmaktadır.

 

Kampana gurubu markalarımız: Beş Yıldız ve Er ka* ' dır. Disk grubu markalarımız: Erka*, Safetex* ve Five Star'dır. (*) Kullanım hakkı bize ait olan markalardır.

150 9001-2008 kalite belgesine sahip olan firmamız ,%100 müşteri memnuniyeti sağlamak amacıyla satış sonrasında da ürünlerinin arkasında durmaktadır .

 

Sipariş takibi ve Sevkiyat sistemimizde yaptığımız iyil eştir me sonucu, müşterilerimize daha hızlı hizmet sunmaktayız. Düşük miktarlı sipariş lerini zi de karşılayabildiğimiz gibi sipar işlerinizi Türkiye'nin her yerine ulaştırmaktayız.

 

Ürünlerimizin uygun fiyatları ve kampanyalarla ilgili bilgi almak için aşağıda yer alan irtibat bilgileri aracılı ğıyla müşteri temsilcimizle irt ibata geçiniz.

 

Saygılarımızla,

BALATACILAR A.Ş.

 


 

Hakkımızda | Balatacılar - Balatacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.